DIAVA multifunkční rozprašovač 330ml

Kód: 8585003911970
Neohodnoceno
85,91 Kč / KS 71 Kč bez DPH
Skladem (5 KS)
Můžeme doručit do:
28.3.2023

DIAVA multifunkční proti prachu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Diava multifunkcni

DIAVA multifunkční proti prachu. Přípravek na čištění kovu, skla, dřeva, elektroniky čistící přípravek na kov, sklo, dřevo, elektroniku (kromě plazmových a LCD obrazovek) lehce a bez námahy leští všechny druhy povrchů ve vaší domácnosti obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu příjemná vůně pro vaši domácnost.

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402,224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu:méně než 5 % aniontové tenzidy, isopropylalkohol, (2-methoxymethylethoxy)propanol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL,barvivo

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky na prach
Hmotnost: 1 kg