AKTIVIT na nerez 500ml s rozprašovačem

Kód: 8586000284241
2 hodnocení
107,69 Kč / KS 89 Kč bez DPH
Skladem (3 KS)
Můžeme doručit do:
28.3.2023

Čistí, leští, ošetřuje a dlouhodobě chrání nerezové povrchy v kuchyních, koupelnách atd. Odstraňuje skvrny od zaschlých kapek vody, mastnotu a jiné nečistoty, přičemž zabraňuje vytváření vápenatých usazenin, obnovuje lesk a dodává ochranu vyčištěným plochám. AKTIVIT na nerez je určený pro pravidelnou údržbu nerezových povrchů, které při opakovaném používání přípravku zůstávají déle čisté a ulehčují odstraňování špíny a usazenin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Aktivit na nerez

Čistí, leští, ošetřuje a dlouhodobě chrání nerezové povrchy v kuchyních, koupelnách atd. Odstraňuje skvrny od zaschlých kapek vody, mastnotu a jiné nečistoty, přičemž zabraňuje vytváření vápenatých usazenin, obnovuje lesk a dodává ochranu vyčištěným plochám. AKTIVIT na nerez je určený pro pravidelnou údržbu nerezových povrchů, které při opakovaném používání přípravku zůstávají déle čisté a ulehčují odstraňování špíny a usazenin.

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní prostředí, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje:Kyselina mléčná < 5 % neiontové povrchově aktivní látky < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém, Linalool, Hexyl salicylate-

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na nádobí
Hmotnost: 0.56 kg