AKTIVIT GK 500ml na grily a trouby

Kód: 8586000282209
4 hodnocení
90,75 Kč / KS 75 Kč bez DPH
Skladem (5 KS)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Speciální čisticí prostředek na čištění velkokapacitních grilů, trub na pečení, pecí a plechů na pečení a na odstraňování sazí. Pozoruhodné jsou jeho aplikační vlastnosti - díky velmi dobré přilnavosti, po nanesení na čištěný povrch vytvoří film, který dlouho vydrží na svislém povrchu a dobře přilne i na mřížku. Tímto se prodlužuje doba účinnosti přípravku a předchází se vícenásobnému nanášení. Přípravek je velmi účinný a umožňuje prakticky bez námahy a v průběhu několika minut odstranit masivní tukové nečistoty, připáleniny

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Aktivit GK

Speciální čisticí prostředek na čištění velkokapacitních grilů, trub na pečení, pecí a plechů na pečení a na odstraňování sazí. Pozoruhodné jsou jeho aplikační vlastnosti - díky velmi dobré přilnavosti, po nanesení na čištěný povrch vytvoří film, který dlouho vydrží na svislém povrchu a dobře přilne i na mřížku. Tímto se prodlužuje doba účinnosti přípravku a předchází se vícenásobnému nanášení. Přípravek je velmi účinný a umožňuje prakticky bez námahy a v průběhu několika minut odstranit masivní tukové nečistoty, připáleniny

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Hydroxid sodný,2, 2´,2´´nitrilotriethanol, 5% - 15% aniontové povrchově aktivní látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na nádobí
Hmotnost: 0.6 kg