SITOL nový 300g cídidlo, na kovy, sklo i zrcadlo

Kód: 8594060940120
Neohodnoceno
35,14 Kč / KS 29,04 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
20.10.2021

Sitol Cídidlo na kovy, sklo i zrcadla je účinné jako čistič

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list :  Sitol

Sitol Cídidlo na kovy, sklo i zrcadla je účinné jako čistič a leštič ušlechtilých kovů, zrcadel a okenních skel. Přiměřené množství Sitolu naneste na vlhký textil a předmět důkladně vyčistěte.

SITOL - cídidlo na kovy, sko i zrcadla. SITOL čistí a leští ušlechtilé kovy, zrcadla, skla i sklokeramiku. Sitolem lze čistit a leštit ušlechtilé kovy, zrcadla a okenní skla. Přiměřené množství Sitolu naneste na vlhký textil a předmět důkladně vyčistěte. Po zaschnutí suchým textilem vyleštěte. Před použitím protřepat! Po práci s přípravkem si umyjte ruce a ošetřete mastným krémem.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: dráždí kůži, Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ošetřete mastným krémem. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou.¨Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.331 kg