SAVO WC louka 750 ml

Kód: 90100348L
Neohodnoceno
57 Kč / KS 47,11 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
1.6.2023

Savo WC tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Savo WC tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně oceánu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění
 
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky
 
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 
 
 
 
 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.823 kg