Satur tablety do pisoaru 1,12kg

Kód: 8594029050068
Neohodnoceno
185 Kč / KS 152,89 Kč bez DPH
Skladem (3 KS)
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Tablety do pisoáru s lesní vůní, balení v kyblíku .

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Satur tablety pisoár

Tablety do pisoáru s lesní vůní, balení v kyblíku - cca 40 tablet

Tablety do pisoáru čistí, dezodorují, omezují tvorbu vodního a močového kamene.

Po vložení tablety do pisoáru se při každém spláchnutí uvolňují vonné a účinné látky.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 1.222 kg