SATUR sypký písek 500g

Kód: 8594029050655
1 hodnocení
29 Kč / KS 23,97 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
1.6.2023

Sypký písek parfemován jemnou citronovou vůní na nádobí, vany, UH, smalt a keramiku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Satur sypký písek

Sypký písek parfemován jemnou citronovou vůní na nádobí, vany, UH, smalt a keramiku.

Signální slovo:     VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   alkylbenzensulfonát sodný, uhličitan sodný

mceclip0 

Varování

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.53 kg