SATUR DESON UNI 5l

Kód: 8594029050488
Neohodnoceno
150 Kč / KS 123,97 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
1.6.2023

Čisticí přípravek určený k účinnému mytí podlah a keramických obkladů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čisticí přípravek s obsahem chloru určený k mytí nenasákavých podlah a keramických obkladů s příjemnou vůní. Účinně čistí a bělí všechny vodou omyvatelné povrchy. Odstraňuje mastnotu, odolné nečistoty a nepříjemné pachy. Gelová forma přípravku s chlornanem sodným efektivně čistí a bělí povrchy. Přípravek je vhodný také k čištění odtoků umyvadel a dřezů.

Bezpečnostní list: Satur Deson Uni

GHS05

Signální slovo: Nebezpečí               

Standardní věty o nebezpečnosti:     Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Další označení:   Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 1 kg