SATUR BLESK 500ml s rozprašovačem na okna, skla

Kód: 8594029050167
Neohodnoceno
44,77 Kč / KS 37 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
11.10.2022

Vysoce účinný přípravek na čištění skel, zrcadel a keramiky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Satur blesk

Vysoce účinný přípravek na čištění skel, zrcadel a keramiky, výborně odstraňuje hmyz z čelních skel automobilů, lze ho použít i na čištění všech vodou omyvatelných ploch v domácnostech a průmyslu, 1 l balení - náhradní náplň

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:    Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.539 kg