Odstraňovač vodního kamene AVA 250g

Kód: 8594003010088
Neohodnoceno
56 Kč / KS 46,28 Kč bez DPH
Skladem (3 KS)
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Odstraňuje šetrným způsobem bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, kávových konvic, překapávačů a praček.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Ava odstranovač vodního kamene

Odstraňuje šetrným způsobem bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, kávových konvic, překapávačů a praček.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.249 kg