GO! Na okna 500ml s rozprašovačem s vůni

Kód: 8594029050976
1 hodnocení
39,93 Kč / KS 33 Kč bez DPH
Skladem (1 KS)
Můžeme doručit do:
28.3.2023

Spolehlivě čistí skleněné plochy, okna, skla, zrcadla

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Go! na okna

Spolehlivě čistí skleněné plochy, okna, skla, zrcadla. Svým vynikajícím účinkem zanechává čištěné plochy vždy zaručeně bez šmouh. Při používání příjemně voní svěží citrusovou vůní.

tandardní věty o nebezpečnosti:  Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné látky:  1-methoxypropan-2-ol, isopropanol

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.567 kg