Čistič na koberce PUREX T 500ml

Kód: 8594020280129
1 hodnocení
46,51 Kč / KS 38,44 Kč bez DPH
Skladem (4 KS)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Purex T je určen k čištění koberců

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Purex t

Purex T je určen k čištění koberců, podlahových krytin, potahů a čalounění extrakčním způsobem pomocí extrakčních čistících strojů a jiných podlahových strojů s následným odsátím za mokra. Velmi dobře se osvědčuje i při mytí nenasákavých podlah (PVC, dlaždice) běžným ručním postupem. Prostředek má sníženou pěnivost a je vyroben na bázi tenzidů mýdlového typu.

Na citlivé či jemné materiály doporučujeme aplikaci nejdříve vyzkoušet na malém vzorku daného materiálu. 

Tento čistič koberců se ředí v koncentraci 0,1-0,5 %, a to ve vodě do teploty 50 stupňů Celsia. Při aplikaci je vhodné používat ochranné rukavice, při kontaktu s pokožkou může vyvolat podráždění.

Prostředek PUREX T je vhodný pro použití při profesionálním extrakčním čištění. V případě silného znečištění nebo odolných skvrn můžete využít předčištění s působením 15 minut za pomoci 10% roztoku přípravku PUREX T. 

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. 

Další nebezpečnost: Kontakt s očima způsobuje jejich vážné poškození. Kontakt s kůží může vyvolat podráždění a u citlivých jedinců senzibilizaci. Při požití způsobuje podráždění trávicího ústrojí a zvracení.  

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.597 kg