GO! PRACÍ PRÁŠEK 10kg-125 pracích dávek

Kód: 80402001
1 hodnocení
331 Kč / ks 273,55 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
2.11.2021
prací prostředek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Go! prášek na praní 10kg

prací prášek na BÍLÉ i BAREVNÉ prádlo

Signální slovo: VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.