SANYTOL osvěžovač vzduchu 300ml dezinfekční

Kód: 3045206394406
1 hodnocení
105,27 Kč / KS 87 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
2.11.2021

Sanytol vyvinul dezinfekční deodorant, který důkladně čistí a zanechává příjemný pocit svěžesti. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Sanytol osvěžovač vzduchu 

Sanytol osvěžovač vzduchu ploch a textilií zajistí perfektní hygienu domova a příjemný pocit svěžesti. Neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganismů ve vzduchu, na površích a textiliích.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout - Způsobuje vážné podráždění očí - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku - Uchovávejte mimo dosah dětí - Chraňte před horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem, teplem. Zákaz kouření - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 0.238 kg